Inschrijven

Na het eerste (telefonische) contact wordt er een afspraak met de directie gemaakt voor een kennismaking. Ouder(s) en kind worden uitgenodigd voor een oriëntatie- bezoek op school. Dit bezoek bestaat uit een gesprekje en rondleiding. Dan aan u de keuze…Wanneer u kiest voor onze school volgt de aanmelding. U ontvangt u een formulier om uw kind aan te melden. Wanneer wij het door u ingevulde formulier ontvangen hebben, schrijven wij uw kind voorlopig in en ontvangt u van ons een bewijs van voorlopige aanmelding. Wanneer uw kind 3 jaar en 6 maanden is ontvangt u een uitgebreider inschrijfformulier van ons. We bekijken dan de actuele stand van zaken: hoe verloopt de ontwikkeling van uw kind én kunnen wij de passende school zijn. In de meeste gevallen zullen wij nog steeds een passende school zijn en wordt uw kind definitief ingeschreven. Wanneer echter blijkt dat er veel extra ondersteuning nodig is voor uw kind, zullen we met u in gesprek gaan om te kijken naar de mogelijkheden. Wanneer mocht blijken dat de St. Josephschool niet de passende school is, wordt samen met u uitgezocht welke school wel de nodige begeleiding kan bieden.