Kernwaarden

-      Vertrouwd

-      Verbindend

-      Vakmanschap  

Vertrouwd:  Eigentijds, herkenbaar, een veilige plek, basisvertrouwen.

Verbindend: Kinderen-ouders-leerkrachten, de verbondenheid onderling is groot, we kennen elkaar, hebben oog voor elkaar, zien én horen elkaar, verbinding met de omgeving, vanuit de tradities, ondernemend naar de toekomst, pedagogisch bondgenootschap, educatief partnerschap, sámen werken aan een goede basis, verbinding beleidsterreinen: het moet kloppen; keuze moeten logisch zijn. Steeds de vraag: wat merkt het kind ervan?

Vakmanschap: Vakmanschap = meesterschap, talentontwikkeling, eigenaarschap, professionele leerkrachten, ruimte om te ontwikkelen.