Vakantierooster

Vakantie

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

22-10-2018

26-10-2018

Kerstvakantie

24-12-2018

04-01-2019

Voorjaarsvakantie

18-02-2019

22-02-2019

Pasen

19-04-2019

22-04-2019

Meivakantie

23-04-2019

03-05-2019

Hemelvaart

30 en 31 mei 2019

 

Pinksteren

10-06-2019

 

Zomervakantie

15-07-2019

23-08-2019

Om het vakantierooster te bekijken op de site van AVES, klik op onderstaande link:

http://www.aves.nl/ouders/vakantierooster.html

Vrijaf geven buiten de vakanties is niet gebruikelijk. Dit is alleen mogelijk onder gewichtige omstandigheden, bijv. het beroep van ouders laat het niet toe in de vastgestelde vakanties weg te gaan. 

De regel die de leerplichtambtenaar hiervoor hanteert is: ieder kind heeft recht op één gezinsvakantie per jaar, met een maximum van 10 aaneengesloten dagen. Let op: meerdere korte vakanties buiten schooltijd is dus níet toegestaan. Er wordt geen verlof toegekend in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Na overleg met de directie wordt u gevraagd uw verlofaanvraag schriftelijk weer te geven.

Voor verlof van 1 week of langer moet u 30 dagen van te voren schriftelijk toestemming vragen aan de schooldirectie. Een formulier hiervoor kunt u afhalen bij de directie. 

Wanneer u kort verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren) dan kunt u hiervoor een verlofbriefje halen bij de directie. Het gaat hierbij om alle aanvragen, uitgezonderd korte afwezigheid door bv. tandarts- of doktersbezoek.

De kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig en de directie is verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim.

Schoolverzuim/verlofregeling AVES - klik hier