Vakantierooster

Vakantie

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

23-10-2017

27-10-2017

Kerstvakantie

25-12-2017

05-01-2018

Voorjaarsvakantie

26-02-2018

02-03-2018

Pasen

30-03-2018

02-04-2018

Meivakantie

30-04-2018

11-05-2018

Hemelvaart

10-05-2018

 

Pinksteren

21-05-2018

 

Zomervakantie

23-07-2018

31-08-2018

Om het vakantierooster te bekijken op de site van AVES, klik op onderstaande link:

http://www.aves.nl/ouders/vakantierooster.html

Vrijaf geven buiten de vakanties is niet gebruikelijk. Dit is alleen mogelijk onder gewichtige omstandigheden, bijv. het beroep van ouders laat het niet toe in de vastgestelde vakanties weg te gaan. 

De regel die de leerplichtambtenaar hiervoor hanteert is: ieder kind heeft recht op één gezinsvakantie per jaar, met een maximum van 10 aaneengesloten dagen. Let op: meerdere korte vakanties buiten schooltijd is dus níet toegestaan. Er wordt geen verlof toegekend in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Na overleg met de directie wordt u gevraagd uw verlofaanvraag schriftelijk weer te geven.

Voor verlof van 1 week of langer moet u 30 dagen van te voren schriftelijk toestemming vragen aan de schooldirectie. Een formulier hiervoor kunt u afhalen bij de directie. 

Wanneer u kort verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren) dan kunt u hiervoor een verlofbriefje halen bij de directie. Het gaat hierbij om alle aanvragen, uitgezonderd korte afwezigheid door bv. tandarts- of doktersbezoek.

De kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig en de directie is verplicht de leerplichtambtenaar in te lichten wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim.

Schoolverzuim/verlofregeling AVES - klik hier