Visie

Onze kinderen leven in een snel veranderende maatschappij. De toekomst waarin onze kinderen zullen leven, leren en werken is zich voortdurend aan het ontwikkelen en vernieuwen. Dit vraagt om andere vaardigheden: 21e Century Skills. Om hieraan tegemoet te komen werken wij aan ruimte voor het kind om te ontwikkelen. Hier zijn drie partijen voor nodig: het kind, de ouder en de school.

We spreken van een gezonde ontwikkeling als er een balans is tussen hoofd, hart en handen. Want naast de ontwikkeling van je verstand, is het net zo belangrijk dat je je gevoel ontwikkelt en leert om zelfstandig bezig te zijn. Hoofd (verstand), hart (gevoel) en handen (creëren) worden daarbij aangesproken zodat leren een gezond geheel is.

Kinderen worden betrokken bij hun eigen ontwikkelingsproces. Dit doen we o.a. door:

-      Kindgesprekken

-      Stellen van doelen

-      Evalueren van en reflecteren op hun werk

-      Ontwikkelingsmap

Hiermee stimuleren we dat kinderen eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling.