Opbrengstgericht Werken

Opbrengstgericht werken betekent het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties van onze leerlingen. Daarbij wordt een cyclische werkwijze gehanteerd:

1. Analyseren van de resultaten

2. Diagnose van de oorzaken

3. Bepalen van doelen

4. Keuze van onderwijsaanpak

5.Monitoren van proces: meten van opbrengsten en conclusies over de genomen en te nemen maatregelen.

Concreet betekent dit het werken met groepsplannen. Per niveau, per jaargroep, worden 4 keer per jaar doelen gesteld met een passend onderwijsprogramma: afgestemd op de ontwikkeling maar ook de belangstelling van kinderen.