Activiteitencommissie

De activiteitencommissie, voorheen de ouderraad, vormt het bestuur van de oudervereniging, waar u als ouders lid van bent. De activiteitencommissie heeft als doel de samenwerking tussen ouders, directie en de leerkrachten te bevorderen door het (laten) ondersteunen/organiseren van activiteiten. De leden van de activiteitencommissie worden gekozen voor een periode van drie jaar tijdens de ledenvergadering. Na de drie jaar blijft het lid in functie totdat in zijn opvolging is voorzien dan wel herverkiezing heeft plaatsgevonden.