Andere tijden

Uit het jaarprogramma MR 2015-2016, één van de doelstellingen van de  MR:

Het onderzoeken van de (on) mogelijkheden van het continurooster.

Steeds meer basisscholen stappen over naar het continurooster. De MR wil zich oriënteren op de vraag wat een continurooster precies inhoud en welke voor- en nadelen deze constructie met zich meebrengt. Met de directie willen we deze verkenning delen en discussiëren over de impact van een dergelijke aanpak voor de school, stichting, ouders en andere factoren. Daarnaast gaan we ook de ouders actief betrekken in deze verkenningsfase.

Op initiatief van de MR is er begin november een klankbordgroep in het leven geroepen om mee te overleggen en klankborden over de informatie die we vinden over andere schooltijden en de te nemen stappen in het proces.

De klankbordgroep Andere tijden heeft geïnventariseerd welke vragen ouders en leerkrachten van de St. Josephschool hebben over de schooltijden. Deze vragen zijn onderverdeeld in drie onderwerpen:

-          OUDERS

-          KINDEREN

-          LEERKRACHTEN

De klankbordgroep heeft heel veel informatie gevonden. Hiervan is een korte samenvatting gemaakt. Per onderwerp zijn de voor- en nadelen van andere schooltijden op een rijtje gezet. 

Ook vindt u op de website

-          een interview met directeur Margret Omtzigt van de St. Josephschool over de schooltijden

-          de uitslag van een enquête onder de kinderen van groep 7 en 8 van de St. Josephschool

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact openemen met de MR.