Uitleg van de termen, Andere Tijden

Uitleg van de termen:

 De huidige schooltijden

 • Zoals de St. Josephschool die nu hanteert

 Onder ANDERE SCHOOLTIJDEN  vallen o.a.:

 Het continurooster, o.a.:

 • verschillende keuzemogelijkheden voor scholen.
 • korte lunchpauze, meestal een half uur (óf met leerkrachten in de klas óf aparte overblijfvoorziening, TSO)
 • bij leerkrachten in de klas tijdens de lunchpauze is middagpauze = schooltijd, dus verplicht overblijven voor alle kinderen, maar zonder kosten.

Op deze manier zou je de middagpauze kunnen spreiden over de groepen

 • bij een verplichte overblijf pauze kan de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen.
 • bij een aparte overblijfvoorziening, TSO, kun je kiezen voor wel of niet verplicht overblijven.  Hierbij is spreiding van de pauze lastiger te organiseren.
 • als de overblijf niet verplicht is kan er wel een bijdrage van de ouders worden geëist.
 • door korte pauze ontstaan er kortere schooldagen.
 • de vrije woensdagmiddag blijft.
 • invulling uren van de onderbouw / middenbouw / bovenbouw kan verschillen maar hoeft niet.

 Het vijf gelijke dagenmodel, o.a.:

 • gaat verder dan het continurooster.
 • korte lunchpauze, meestal een half uur (óf met leerkrachten in de klas óf aparte      overblijfvoorziening TSO)
 • bij leerkrachten in de klas tijdens de lunchpauze is middagpauze = schooltijd, dus verplicht overblijven voor alle kinderen, maar zonder kosten.

Op deze manier zou je de middagpauze kunnen spreiden over de groepen

 • bij een verplichte overblijf pauze kan de school een vrijwillige ouderbijdrage vragen.
 • bij aparte overblijfvoorziening, TSO, kun je kiezen voor wel  of niet verplicht overblijven.  Hierbij is spreiding van de pauze lastiger te organiseren.
 • als de overblijf niet verplicht is kan er wel een bijdrage van de ouders worden geëist.
 • invulling uren van de onderbouw / middenbouw / bovenbouw kan verschillen maar hoeft niet.
 • vijf identieke (korte) schooldagen, bijvoorbeeld van 8 tot 14 uur of van 8.30 tot 14.30 uur.