Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad.

Een MR bestaat uit twee delen: een vertegenwoordiging namens de ouders (oudergeleding) en een vertegenwoordiging namens het personeel (personeelsgeleding).

De MR van de St. Josephschool bestaat uit 2 ouderleden en 2 personeelsleden. De zittingsduur van een MR-lid is 3 jaar. De namen van de MR-leden vindt u onder het kopje “leden”.

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, de begroting en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

 Missie:

“Onze MR wil op professionele en transparante wijze kritisch en constructief meedenken en meewerken aan de kwaliteit van zowel de leer- als de leefomgeving van de Sint Josephschool.”

De MR is de spreekbuis van leerkrachten, ouders en leerlingen. Op deze manier fungeert de MR als klankbord naar de directie. Daarnaast heeft de MR regelmatig overleg met de AC en de TSO.

Heeft u vragen of onderwerpen die u wilt voorleggen aan de MR, via de knop CONTACT kunt u ons een mail sturen.