Identiteit

De St. Josephschool is een gemeenschap van mensen, groot en klein. Iedereen komt de school binnen met zijn talenten. Ieder mens is uniek en mag zich binnen zijn of haar mogelijkheden zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Dit kan alleen wanneer er binnen de school als gemeenschap een gevoel van veiligheid, geborgenheid,  respect en zorg is voor elkaar. Dan is een optimale persoonsvorming mogelijk.

Binnen de katholieke grondslag van onze school hoort de katholieke traditie. Deze traditie vindt u onder andere in de vieringen van christelijke feesten, die een vaste plaats hebben binnen de school. In de catecheselessen werken de kinderen met en praten ze over Bijbelverhalen en andere vertellingen.

De kinderen zijn een deel van de parochiegemeenschap. Door middel van het organiseren van gezinsvieringen en door aandacht te schenken aan activiteiten binnen de parochie, willen wij kinderen daarbij betrekken. Bidden neemt in onze school een belangrijke plaats in. Elke groep besteedt aandacht aan bidden op een manier die aansluit bij de leeftijd van de kinderen in die groep.

Daarnaast willen we de kinderen verantwoording voor de wereld om hen heen bijbrengen. Wij willen de kinderen niet opzadelen met de last van de wereld. Kinderen en mensen binnen onze school willen we graag een positieve levensinstelling meegeven. Dat is voor ons een goede basis voor leren en ontwikkeling.