Motto

‘ST. JOSEPHSCHOOL, SAMEN WERKT ‘T!’

Sámen werken aan een goede basis voor onze kinderen, dat is onze opdracht.We hechten veel waarde aan de samenwerking tussen leerlingen: het mét en van elkaar leren. Die samenwerking zien we ook tussen leerkrachten onderling wanneer we ons inspannen om een doorgaande lijn in ons onderwijs te realiseren. Ook leerkrachten hebben elkaar nodig om in beweging te blijven binnen onze lerende organisatie. Ouders hebben ook een belangrijke plaats binnen de school wanneer het gaat om het zorgen voor goed onderwijs voor onze kinderen. Ook zien we ouders als partners in de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Onze school staat midden in de samenleving: we zorgen voor LEVENSECHT onderwijs. We werken samen met onze omgeving om gezamenlijk betekenis te geven aan de plaats van kinderen in de maatschappij. Kortom, samenwerking op vele manieren.