Pedagogisch klimaat

Pedagogisch Tact 
'Op het goede moment de juiste dingen doen, óók in de ogen van het kind'. We gaan uit van de drie basisbehoeften van een kind: relatie (ik hoor erbij), competentie (ik kan het), autonomie (ik kan het zelf). Dit vraagt van de leerkracht pedagogisch tact: met hoofd, handen en hart weten en aanvoelen wat een kind nodig heeft en hiernaar handelen. Ook raken we kinderen bewust aan. Een goede aanraking werkt relatie-bevorderend, is écht en afgestemd met aandacht. Een goede aanraking is gepast en gewenst: het bevestigt het kind in zijn zíjn: 'ik word gezien, ik mag er zíjn'. Wanneer er écht pedagogisch contact is, is er verbinding. 
 
Pedagogisch bondgenootschap 
De leerlingen, ouders en school vormen samen een drie-eenheid. Zeker wanneer een kind het niet goed maakt is het belangrijk dat er een goede afstemming is tussen school en thuis.  Het kind heeft de ondersteuning van volwassenen nodig (ouders en leerkrachten) om het gewenste gedrag te leren kennen en te laten zien. Dit vraagt van ons dat we zélf het gedrag voorleven en kinderen ondersteunen in hun gedrag. Dit betekent ook dat we elkaar als volwassen hier op kunnen wijzen: we gaan respectvol met elkaar om.  Leerlingen, ouders en schoolteam zijn partners in dezen: we spreken van een pedagogisch bondgenootschap. 

Positieve houding 
We gaan uit van een positieve houding: we geloven in het goede van elkaar en we willen goed omgaan met elkaar.  Hierin hebben we als leerkrachten en ouders een voorbeeld naar onze kinderen/leerlingen. Preventief besteden we hier veel aandacht aan: werken aan saamhorigheid, respect en vertrouwen. Dit doen we. o.a. door kennismakingsspelletjes, yoga, onderlinge kindermassage, etc.  De eerste weken van het schooljaar (‘de gouden weken’) wordt hier veel aandacht aan besteed. De maand januari is de maand van de Vriendschap.  Wanneer het ‘goed omgaan met elkaar’ verstoord wordt en er bijvoorbeeld signalen zijn van pesten, handelen we volgens ons Anti-pestprotocol.  
 
Maand van de vriendschap
Maandagochtend 6 januari 2020 starten we met alle kinderen met een ‘Nieuwjaarstoast’. De kinderen spreken met elkaar over goede wensen en voornemens voor elkaar en voor de groep.  De maand januari staat andere jaren op school in het teken van VRIENDSCHAP. Een nieuw jaar, een nieuw begin, goede voornemens, wellicht nieuwe vriendschappen. Hoe ga je met elkaar om? Hoe blijf je trouw aan jezelf? Hoe blijf je jezelf in vriendschappen? Wanneer geef je je grenzen aan en hoe doe je dat? Wat doe je als het niet goed gaat? Wanneer is het een plagerijtje en wanneer spreken we van pesten. Moet je altijd vrienden zijn óf kun je ook gewoon goed met elkaar omgaan? Over deze vragen en nog meer voorbeeldsituaties zullen de kinderen in de maand januari met elkaar spreken, spelen en werken. 
 
Anti-pestprotocol