Pedagogisch klimaat

Gedragslijn

Onze school wil graag een hartelijk en warm klimaat creëren voor kinderen en volwassenen. We willen op een open manier in gesprek zijn met kinderen en ouders. Er is plaats voor een geintje maar er moet ook gewerkt worden. Een prettige, eerlijke omgang met elkaar verhoogt het werkplezier en de prestaties. Dit vraagt positief gedrag van de kinderen, ouders en leerkrachten. Dit gedrag is beschreven in een gedragslijn.
 
Kinderen van de St. Josephschool:
  • zijn vriendelijk 
  • zijn eerlijk 
  • helpen elkaar 
  • luisteren naar elkaar 
  • gebruiken fatsoenlijke taal 
  • lopen rustig in school 
  • doen wat hun gezegd wordt 
  • doen een ander geen pijn 
  • komen op een goede manier voor zichzelf op 
  • zorgen goed voor de spullen van zichzelf, de ander en school

Gedragsprotocol

Op de St. Josephschool hanteren we een gedragsprotocol. Het gedragsprotocol biedt een leidraad voor hoe te handelen bij ongewenst gedrag. Het zal een bijdrage leveren om bij incidenten de omgeving voor andere kinderen en volwassenen zo veilig mogelijk te maken.

Vriendschapsmaand

We vinden het als school belangrijk dat alle leerlingen zich vertrouwd en veilig voelen bij ons op school, omdat alleen dan kinderen zich vol zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. Het bevorderen van positief sociaal gedrag is als oogpunt van preventie een belangrijke taak van de school. Op de Josephschool staat daarom de maand januari in het teken van 'vriendschap'. We wensen elkaar een goed nieuwjaar en besteden aandacht aan het thema vriendschap in de breedste zin van het woord.